Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję

Pobierz aplikację mobilną Ariadny! 🥳
Pobierz aplikację, aby dostawać powiadomienia o nowych ankietach bezpośrednio na swój telefon.

Project Manager/ Research Manager

Panel Ariadna poszukuje osoby na stanowisko
Project Manager/ Research Manager
Miejsce pracy: Warszawa

OCZEKUJEMY:

 • Umiejętności samodzielnego projektowania i koordynacji badań ilościowych
 • Znajomości pakietu SPSS oraz pakietu Office (Excel, Power Point)
 • Umiejętności konstruowania ankiet
 • Umiejętności pracy z bazami danych i wykonywania analiz statystycznych
 • Umiejętności raportowania wyników
 • Minimum 2-3 lat doświadczenia w badaniach opinii i rynku
 • Komunikatywnej znajomości języka angielskiego

OFERUJEMY:

 • Szkolenie wprowadzające
 • Możliwość rozwijania kompetencji w zakresie badań on-line
 • Wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia
 • Premie związane z jakością wykonywanej pracy
 • Praca w pełnym wymiarze
 • Możliwość pracy częściowo zdalnej
 • Stabilne i długoterminowe zatrudnienie
 • Możliwość zbudowania własnego zespołu badawczego
 • Nieformalna atmosfera pracy w zgranym zespole
 • Karta MultiSport

INFORMACJE O FIRMIE:

Ariadna to nowoczesna platforma badań opinii i rynku oraz badań naukowych. W ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna, zarejestrowało się ponad 300 000 polskich konsumentów w wieku od 15 lat wzwyż. W badaniach biorą udział wyłącznie rzeczywiste osoby o ustalonej tożsamości. Realizujemy konsumenckie badania opinii i rynku oraz ogólnopolskie sondaże i badania eksperymentalne z zachowaniem rygorów pracy naukowej. Sprawdź nas: www.panelariadna.pl

CV prosimy przesłać na adres: praca@panelariadna.pl

Aby złożona aplikacja była brana pod uwagę w procesie rekrutacyjnym, należy w jej treści zamieścić następującą zgodę dot. przetwarzania danych osobowych zawartych w CV: „Wyrażam dobrowolną zgodę firmie Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-732) przy ul. Podbipięty 57, stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej „RODO”) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie zawartym w niniejszym zgłoszeniu w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.”

Osoby, które zdecydują się złożyć aplikację w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie, informujemy – zgodnie z art. 13 RODO – że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Ogólnopolski Panel Badawczy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Podbipięty 57, 02–732 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000463184, posiadająca nr NIP 5213649224 (dalej „Ariadna”).

2. Informacje we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych na potrzeby procesu rekrutacji można uzyskać wysyłając zapytanie drogą mailową na adres: badania@panelariadna.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu o pracę.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w zakresie dopuszczalnym przez prawo i wyłącznie w oparciu o przepisy prawa, a ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Jeśli nie wyraża Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym celu i zakresie, prosimy o nieprzesyłanie swojego CV na potrzeby procesu rekrutacji.

5. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy art. 6 ust. 1 lit. a) i lit. b) RODO.

6. Informujemy, że zaprzestaniemy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w ciągu 1 (jednego) miesiąca od zamknięcia rekrutacji na dane stanowisko.

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania (w każdym czasie) dostępu do danych osobowych przekazanych na potrzeby procesu rekrutacji, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych osobowych.

Z powyższych uprawnień może Pani/Pan skorzystać w siedzibie Ariadny albo pisząc tradycyjną pocztą na adres korespondencyjny Ariadny podany powyżej w pkt 1) albo pocztą elektroniczną na następujący adres: badania@panelariadna.pl.

Zastrzegamy, że cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody udzielonej przed jej cofnięciem.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest całkowicie dobrowolne.

9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO.

10. Pani/Pana dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, ani przekazywaniu za granicę czy do jakichkolwiek podmiotów innych niż Ariadna.