Landing mobile

Slider

Po co jest Ariadna?

Ariadna to ogólnopolski panel badawczy,
gdzie zbieramy opinie Polaków na
różne tematy dotyczące codziennego życia.

Pytamy o ważne kwestie społeczne
i konsumenckie. Prosimy o ocenę
produktów i usług.

Współpracujemy z wiodącymi
ośrodkami w dziedzinie nauk
społecznych. Zebrane informacje
analizujemy statystycznie.

Wyniki i wnioski z badań mogą
mieć bezpośredni wpływ na
otaczającą nas rzeczywistość.

Dzięki Ariadnie Twoja opina
ma większe znaczenie.
Zmieniasz z nami świat na lepsze.

Zobacz jakie to proste!

Gwarancja
nagród

Każdy może otrzymać nagrodę. Po prostu zbierasz punkty i wymieniasz je na nagrody. Zależy nam na rzetelnych odpowiedziach w ankietach więc sami także gwarantujemy dotrzymani wszelkich zobowiązań. Ty decydujesz kiedy i jakie nagrody zamawiasz.

Zobacz pełen katalog nagród
Ochrona
danych

Wszelkie informacje są objęte całkowitą poufnością. Odpowiedzi z ankiet są analizowane z zachowaniem pełnej anonimowości, a wyniki są prezentowane wyłącznie w formie zestawień statystycznych. Oznacza to, że w raportach z badań podawane są średnie lub procenty odpowiedzi dla grupy osób, np. 15% badanych kobiet w wieku 15-20 lat ma dany pogląd.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z wymogami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz zgodnie z kodeksem etycznym ESOMAR czyli Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Opinii Publicznej i Rynku.

FAQ

Najczęstsze pytania i odpowiedzi na temat Ariadny.

Najczęstsze pytania

Atrakcyjne Nagrody

Najnowsze Artykuły