Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Akceptuję

Pobierz aplikację mobilną Ariadny! 🥳
Pobierz aplikację, aby dostawać powiadomienia o nowych ankietach bezpośrednio na swój telefon.

Jakie są najważniejsze metody badania rynku?

2022-09-17

Badania rynku to działania ukierunkowane na zdefiniowanie i analizę zjawisk oraz procesów, które mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania marki. Właściwie dobrane metody badań rynku pozwalają określić m.in. podstawowe potrzeby oraz preferencje konsumentów, wielkość popytu oraz podaży, charakter konkurencji oraz optymalną cenę wprowadzanych produktów lub usług. Reasumując, na podstawie danych zebranych przez odpowiednie metody analizy rynku, marka może lepiej dostosować swoją ofertę do oczekiwań ze strony odbiorców oraz zapotrzebowania, minimalizując ryzyko związane z podejmowanymi decyzjami. To z kolei zmniejsza niebezpieczeństwo związane ze stratami finansowymi i pozwala na skuteczniejsze budowanie przewagi konkurencyjnej.

Badania rynku: rodzaje

Metody i instrumenty badania rynku są uzależnione przede wszystkim od wyboru konkretnego rodzaju badań. Jeden z podstawowych podziałów uwzględnia metodologię badawczą, dzieląc badania na jakościowe oraz ilościowe.

 • Badania ilościowe są skupione na pozyskaniu danych liczbowych. Badaniu podlega próba respondentów, reprezentacyjna dla całej populacji. Oznacza to, że otrzymane wyniki można uogólniać. Podstawowym celem badań ilościowych jest statystyczny opis potrzeb/preferencji/zachowań potencjalnych klientów.
 • Badania ilościowe mają na celu pogłębioną analizę konkretnych zjawisk, postaw oraz sposobów zachowania. Ze względu na to, że ich przeprowadzenie zazwyczaj wymaga większej ilości czasu spędzonej z respondentami, zwykle przeprowadza się je na mniejszych próbach badawczych. Oznacza to, że wyników badań jakościowych zwykle nie można uogólniać.

Metody badawcze rynku dzieli się również ze względu na to, jakimi metodami są gromadzone dane. W tym przypadku wyróżnia się badania pierwotne oraz wtórne.

 • Badania pierwotne są nastawione na pozyskanie nowych danych. Tym terminem określa się wszystkie procesy badawcze realizowane w stosunku konkretnych grup respondentów.
 • Badania wtórne to analizy oparte na danych, które już istnieją, np. dzięki wcześniej wykonanym badaniom. Zwykle pod uwagę bierze się szerszy segment danych, żeby przeprowadzić faktycznie wiarygodną analizę. Ten rodzaj badań jest najczęściej tańszy niż badania pierwotne, zwłaszcza w dobie Internetu, kiedy dostęp do wielu informacji jest bezproblemowy i często całkowicie darmowy.

Jak wybierać narzędzia do badania rynku?

To, jaki rodzaj badań rynku należy wybrać, a co za tym idzie, które techniki i narzędzia zastosować, zależy od kilku podstawowych czynników. Jakich?

 • Obszaru badawczego oraz charakteru pożądanych danych – metody i zastosowania badań rynku w dużej mierze są uzależnione od rodzaju informacji, które chce się pozyskać.
 • Preferencji i potrzeb grupy badawczej – metody badań i analiz rynku muszą koncentrować się na zgromadzeniu wystarczającej ilości danych, które powinny być przede wszystkim rzetelne. Jeżeli wybrane rozwiązania nie będą odpowiadały wymaganiom badanych ryzykujesz nie tylko osiągnięciem stosunkowo niskiego współczynnika odpowiedzi, ale również pozyskane dane nie będą wystarczająco wiarygodne, by opierać na nich konkretne wnioski.

Innymi słowy, metody badania potrzeb rynku należy dobierać starannie, mając na uwadze indywidualne uwarunkowania. Analizując etapy badań rynku, podobnie jak etapy badań marketingowych (należy zaznaczyć, że badania rynku to pojęcie węższe niż badania marketingowe), da się zauważyć, że pierwszym krokiem jest skonkretyzowanie problemu i celu badawczego.

Najważniejsze techniki badania rynku

Właściwa metodologia badania rynku, tak samo jak odpowiednie metody badań marketingowych to kluczowy element planowania procesu badawczego. Do najważniejszych technik badania rynku zalicza się m.in.:

 • Badania ankietowe. Ten typ badań zalicza się do badań ilościowych – respondenci samodzielnie lub przy pomocy wyszkolonych ankieterów wypełniają kwestionariusz, który zwykle składa się przede wszystkim z pytań zamkniętych, co ułatwia szybką analizę danych ilościowych. Należy jednak zaznaczyć, że w niektórych kwestionariuszach umieszczane są uzupełniające pytania otwarte. Badania ankietowe mają wiele zalet: pozwalają szybko przebadać duże grupy osób i ułatwiają analizę pozyskanych danych. Konstruując kwestionariusz należy zadbać o to, żeby był jasny i prosty do wypełnienia – to podnosi współczynnik odpowiedzi. Ten rodzaj badań, który bardzo dobrze sprawdza się np., jako badania satysfakcji klientów, dzieli się na wywiady:
  • CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) – wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny, w czasie, którego ankieter telefonuje do respondenta i w trakcie rozmowy zadaje mu pytania z kwestionariusza,
  • PAPI (Paper and Pencil Interviewing) – wywiad polegający na wypełnieniu tradycyjnej ankiety w papierowej formie.
  • CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing) – wywiad bezpośredni wspomagany komputerowo. Takie rozwiązanie warto zastosować, jeżeli dodatkowo kwestionariusz ma obejmować treści multimedialne.
  • CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) – elektroniczne kwestionariusze przeznaczone do samodzielnego wypełnienia przez Internet. Badania CAWI mają tę zaletę, że do ankiety można z powodzeniem dołączyć również filmy, zdjęcia itp. Nie potrzeba również pomocy ankieterów, a możliwość wysyłki kwestionariuszy online ułatwia realizację procesu badawczego i pozwala na przebadanie dużych grup osób. Badania za pomocą kwestionariuszy typu CAWI wykonuje nasz panel badawczy.
 • Eksperymenty. W badaniach rynku eksperymenty polegają przede wszystkim na analizie osiągniętych rezultatów przy sterowaniu wybranymi zmiennymi.
 • Obserwacje. Jak sama nazwa wskazuje, obserwacje to zamierzona, wnikliwa analiza rynku (jawna lub ukryta), często – chociaż nie zawsze – bazująca na konkretnych założeniach i pytaniach.
 • Desk research. Synteza danych na temat konkretnego zagadnienia, pochodzących z różnych źródeł, również zagranicznych. W ten sposób agreguje się dane typu wtórnego.

Badanie rynku: przykład najczęściej popełnianych błędów

Prawidłowo przeprowadzane badania rynku pozwalają przedsiębiorcom na lepsze dostosowanie oferty do oczekiwań oraz potrzeb grupy docelowej. Jakich błędów w takim razie koniecznie należy się wystrzegać?

 • Brak skonkretyzowanego celu. Co w konsekwencji oznacza błędny proces badawczy, w wyniku, którego możesz uzyskać bezużyteczne dane.
 • Niedopasowanie techniki zbierania danych do ich specyfiki. Niestety to może oznaczać utrudnienie pozyskiwania wiarygodnych, rzetelnych danych i mniejszy współczynnik odpowiedzi.
 • Niereprezentatywna próba badawcza. Niewłaściwie dobrana próba badawcza sprawia, że pozyskane dane nie mogą być uogólnione na populację.

Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki pozwolą Ci lepiej zrozumieć istotę badań społecznych. Dla zadowalających rezultatów kluczowe znaczenie ma prawidłowe zaplanowanie badania, dlatego zachęcamy do skorzystania z naszych usług.

Udostępnij artykuł: